چگونه خانواده ای خوشبخت داشته باشیم؟

شاید فکر کنید در این زمانه پر مشغله، وقتی برای استراحت یا تفریحدر کنار اعضای خانواده باقی نمی ماند، اما با کمی دقت و حوصله در خواهید یافت کهراههای بسیار ساده و ملموسی وجود دارد که از آن طریق می توانید برای لحظاتی آرامشبیشتری در روزهای پر مشغله به دست آورید.

شوخی و تفریحات خودجوش، گفت و گوهای صمیمانه، تغییر و اصلاح شرایطزندگی، بخشی از این راههاست. زیرا سبب می شود بچه ها احساس بهتری نسبت به خودشانداشته باشند و شما و همسرتان نیز به عنوان والدین، احساس اطمینان و شایستگی کافیبکنید، ضمن آن که این روشها نیاز به زمان زیاد، پول فراوان یا برنامه ریزی گستردهندارند، اما تغییر قابل ملاحظه ای در زندگی شما به وجود می آورند و احساس شادی،خوشبختی و رضایت را در زندگی شما تقویت می کنند.
میپرسید چگونه؟ به نمونه های زیر توجه کنید.

 صبح تعطیل: فرصتبزرگ
از صبح روزهای تعطیل نهایت استفاده را ببرید. از بچه هابخواهید برای 15 دقیقه همگی به تخت خواب شما بیایند، آنها را در آغوش بگیرید وببوسید و محبت تان را بی دریغ به آنها ابراز کنید.
به رغم این که برنامه هر روزهشما این است که صبح از جا بپرید و سریع همه کارها را انجام دهید تا همه سر موقع بهمحل کار، مدرسه یا مهد کودک برسند، روز تعطیل سعی کنید هیچ برنامه زود هنگامینچینید، به این ترتیب می توانید لحظاتی را بی دغدغه با هم وقت بگذرانید و احساسصمیمیت بیشتری با یکدیگر داشته باشید.

نفس عمیق یادتنره!
زمانی که احساس می کنید دیگر نمی توانید بچه ها را تحملکنید نفس عمیقی بکشید تا آرام شوید. تحقیقات نشان می دهد که نفس عمیق به عنوان یکمکانیزم آرامش بخش تأثیر به سزایی بر افراد دارد، این کار برای کودکان نیز مؤثراست. مادری که در خانه اغلب از تکنیک نفس عمیق استفاده می کرد، یک روز متوجه شد کهدختر شش ساله اش هم وقتی با برادر کوچکترش درگیر می شود برای بازیافتن آرامش نفسعمیق می کشد. جالب این که وقتی این مادر از دست بچه ها خشمگین می شد، دخترش به اویادآوری می کرد که: "مامان، نفس عمیق یادت نره!"

تحسینغیرمستقیم
گاهی بچه ها تحسین و تشویق مستقیم را به حساب نمیآورند یا از آن خجالت می کشند، از این رو بد نیست گه گاه برای تحسین آنها از روشغیرمستقیم استفاده کنید، به این ترتیب که بگذارید بشنوند که پیش دیگران از آنهاتعریف می کنید. یک تمجید غیرمستقیم می تواند محرک قوی تری برای اعتماد به نفس کودکباشد، چون بچه می فهمد که تمجیدتان جدی و صادقانه است.

صحبت به نوبت
اگرموقع غذا خوردن، زمان درگیری و بحث و جدل در خانه شماست، روش صحبت به نوبت را بهکار ببرید. یک دستمال سفره رنگی سر میز یا سفره بیاورید و در طول غذا خوردن ایندستمال دست به دست بگردد و به دست هر کس رسید می تواند چند دقیقه بدون وقفه حرفبزند، این روش خوبی - حتی برای بچه های کوچکتر - است که گوش کردن و صحبت کردندرباره اتفاقات روزانه شان و مراعات نوبت و اظهار احترام به دیگران را تمرینکنند.

بعد از جشنتولد
برگزاری جشن تولد برای بچه ها و تدارک برای مهمانان مدعوبه زحمتش می ارزد، اما خستگی و گرفتگی پس از جشن تولد برای والدین و کودک نیز پدیدهرایجی است. بنابراین، بهتر است پس از رفتن آخرین مهمان شما و کودکتان نیز خانه راترک کنید، می توانید با هم برای کمی قدم زدن در پارک یا خوردن یک بستنی بیرونبروید. در این فرصت در مورد اتفاقات و نکات جالب جشن تولد با هم صحبت کنید. پس ازاین وقفه کوتاه، کودک آرامتر خواهد بود و حال بهتری خواهد داشت، شما نیز آمادگیبیشتری برای جمع و جور کردن ریخت و پاش مهمانها خواهید داشت.

تکرار دستور
اینتکنیک ساده به سرعت ارتباطات خانوادگی شما و همکاری در خانواده را بهبود می بخشد. روش کار این است که به سادگی از کودک بخواهید دستوری را که به او داده اید برای شماتکرار کند. به طور مثال بپرسید: "لطفاً چیزی را که گفتم تکرار کن".
والدین اغلبتعجب می کنند وقتی متوجه می شوند که اغلب اوقات بچه های کوچکتر اصولاً حرف آنها رانفهمیده اند. شما ممکن است گفته باشید: "تلویزیون ساعت هشت خاموش می شود" در حالیکه فرزندتان آن را این طور شنیده: "من تا ساعت هشت نمی توانم تلویزیون تماشا کنم." کاهش میزان چنین بدفهمی هایی، دلخوری و بی حوصلگی را در هر دو طرف کم می کند.

ده دقیقه در روز مخصوص بچهها
هر روز ده دقیقه را در زمان معینی به بازی با بچه ها اختصاصدهید و بعد دوباره به امور روزمره خود بپردازید. برای مثال بعضی خانواده ها بهشطرنج، کارت بازی، درست کردن پازلهای صد قطعه ای، خواندن دو صفحه از کتاب موردعلاقه بچه ها یا کارهایی مانند اینها می پردازند. چنین فعالیتهایی به مرور به صورتیک سنت خانوادگی در می آید و به کودکان و والدین آرامش و پیوند بیشتری می دهد.

وقت اختصاصی
هفتهای یک بار، یک ساعت با هر یک از فرزندانتان به تنهایی وقت بگذرانید، هر کاری که بچهدوست دارد همراه او انجام دهید، ممکن است یکی از بچه ها دوست داشته باشد دوشنبه هابعدازظهر یک ساعتی با شما بازی رایانه ای بکند یا دیگری چهارشنبه شبها شطرنج راترجیح بدهد یا از فوتبال در عصرهای سه شنبه با شما لذت ببرد. وقتی کودکان بدانند هرکدام زمان منحصر به فردی توجه اختصاصی شما را برای مدتی طولانی در اختیار دارند، میآموزند که به اوقات دیگران نیز احترام بگذارند و صبر کنند تا نوبت خودشان برسد.

تغییر وضعیت
گاهیبرای تغییر وضعیت و خروج از کشمکش بهتر است صحنه را تغییر بدهید. یک راه این است کهاعلام کنید قصد دارید همه را به گردش ببرید، اعضای خانواده را بردارید و بیرونبروید؛ سری به پارک محله، کتاب فروشی، کتابخانه یا کافی شاپ برای خوردن بستنی و ... بزنید حتی اگر این گردش فقط یک ساعت طول بکشد سرگرمی و تفریحی که به وجود می آیدحواس افراد را از موضوعات جزیی که در منزل تحریک کننده هستند، پرت می کند.

ذکری از موهبت هایروزانه
قبل از خواب یا بعد از شام دقایقی را به صحبت در موردچیزهای خوبی که در زندگیتان هست، اختصاص دهید. در این کار زیاده روی و بزرگ نمایینکنید، برای مثال فقط بگویید:" می دانید بهترین اتفاقی که امروز برایم افتاد چیبود؟ این که ... " و به همین ترتیب از بقیه اعضای خانواده هم بخواهید که چیزها واتفاقات خوبی که در طول روز داشته اند را تعریف کنند.
این کار راه خوبی برایپایان دادن یک روز با نگرشی مثبت است.

غروبجمعه
احتمالاً شما نیز مثل بسیاری از خانواده های دیگر غمزدگیبعدازظهر روزهای جمعه را چشیده اید. برای از بین بردن این حالت می توانید یکی - دودوست یا همسایه یا فامیل را همراه بچه هایشان دعوت کنید، قرار بگذارید که در اینگردهماییها هر کس خوراکی مختصری همراه خودش بیاورد، گپ و گفت بزرگترها و بازی بچهها اوقات خوشی را در بعدازظهر جمعه برای اعضای خانواده فراهم خواهد کرد و از دلگیریغروب جمعه خواهد کاست.

کیک تولدنصفه
جشن تولدی ساده، نمادین و کم خرج برگزار کنید! جالب می شوداگر یک کیک تولد نصفه بپزید، تعداد شمعهای تولد را به اضافه نصف از یک شمع در نظربگیرید، و هدیه های کوچک تهیه کنید. هر دلیلی برای جشن گرفتن، هر چند جشنی کوچکباشد روحیه اعضای خانواده را شاداب می کند و آنها را از روزمرگی خارج می کند.

توضیح اضافهممنوع
یکی از منابع مهم استرس برای والدین این است که وقتی میخواهند بچه ها کاری را انجام دهند به توضیحات زیاد و تذکرهای مکرر متوسل می شوند. تصمیم بگیرید که توضیحات تان را به یک یا دو جمله محدود کنید. برای مثال وقتی بابچه ها به پارک می روید فقط یک بار بگویید "وقت رفتنه، چون هوا دارد تاریک می شود" به این جمله عبارت دیگری مثل: "وقت حمام است" یا "وقت شام است" یا هر دلیل دیگراضافه نکنید.
موجز بودن توضیحات مانع از این می شود که در دور باطلی از بحث وجدل پایان ناپذیر با بچه ها گرفتار شوید. توضیحات زیاد تنها باعث گیج شدن آنها میشود، اگر از همان ابتدا بر تمایل خود به توضیح دادن زیاد غلبه کنید، شما و بچه هااحساس آرامش بیشتری می کنید.

یک شب در هفته: رسانه ها و بازی هایپیشرفته ممنوع
یک شب در هفته اجازه ندهید کسی در خانه تلویزیون،رایانه، ویدیو، سی دی و ضبط صوت روشن کند. این موقعیت فرصتی فراهم می آورد تا بهبازیهایی بپردازید که واقعاً بازیهای تعاملی محسوب می شوند و دو طرف بازی مجبورندبه طور واقعی با هم ارتباط برقرار کنند، بازیهای قدیمی مختلف، منچ، شطرنج، کتابخوانی، جوک تعریف کردن و حتی گفت و گوهای دوستانه معمولی نمونه های مناسبی در اینزمینه هستند.

احترام بهطبیعت
زمانی را صرف این کنید که به فرزندتان احترام به طبیعت رابیاموزید. بگذارید بازوانش را به دور یک درخت حلقه کند و آن را در آغوش بگیرد،گلهای رز را بو کند، یا شبانگاه به ستارگان خیره شود. به این کارها نه به عنوان یکفرصت آموزشی بلکه به عنوان روشی بنگرید که از این طرح کودک احساس می کند جزیی از یککل بسیار عظیم است. بسیاری از افراد در جامعه و بسیاری از روشهای تربیت فرزندمایلند که کودکی پرورش دهند که سرشار از حس بزرگی، قدرت، استثنایی و فوق العادهبودن و تنهایی باشد. اما حقیقت این است که اگر کودکان بدانند مرکز عالم امکاننیستند بلکه تنها بخشی از این دستگاه عظیم محسوب می شوند، احساس امنیت و آرامش خاطربیشتری خواهند داشت.

 

منبع: سایت  iranhealers   برگرفته از: www.parents.com ترجمه: ندارضوی

 

/ 0 نظر / 16 بازدید