برای زنده بودن زندگی نکن برای زندگی کردن زنده باش.


۱- از یک اشتباه تا اشتباهی دیگر ممکن است فرد حقیقت را دریابد

۲- زندگی با یک شروع خوب آغاز می شود. بقیه اش به افق دید

خودمان بستگی دارد که چگونه به زندگی و خوشبختی مان صفا دهیم.

۳- ناامیدی یعنی دوست نداشتن خود.
 
۴- در زمان از دست رفتن توانایی دوست از دشمن پدیدار میشود.
 
۵- امید دارویی است که شفا نمیدهد ولی درد را قابل تحمل میکند.
 
۶- اندیشه والا دریایی است که که مروارید آن فلسفه و فرزانگی است.
 
۷-زیبایی یک نعمت است و زیبا زندگی کردن یک هنر.
 
۸- اگر میخواهی خود را خوشبخت بدانی به چیزهایی که داری و بدست
 
خواهی آورد فکر کن نه چیزی که نداری و یا از دستش داده ای.
 
۹- هر وقت احساس تنهایی کردی با صدای بلند و از ته دل خدا را صدا
 
بزن آنوقت وجود یکرنگ خدا را احساس خواهی کرد و از تنهایی بیرون
 
خواهی آمد.
 
۱۰- مراقب باشید چیزهایی را که دوست دارید بدست بیاورید در غیر این
 
صورت مجبورید چیزهایی را که بدست آورده اید دوست بدارید.
 
دوستان خوب من باید بدونید که این نکاتی را که بهشون اشاره کردم
 
واقعیتهای یک زندگیه.
 
پس زندگی رو به کام خود شیرین کنید./ 0 نظر / 4 بازدید