روش های درمان کمرویی

با توجه به توضحات مطرح شده در باب علل کمرویی به این جمع بندی می رسیم که هر علت خاصی ، درمان خاص خود را می طلبد . در این بخش به یکسری از روش های عامی که در تمامی موارد کمرویی موثر است اشاره خواهیم نمود:

1- تغییر در حوزه شناختی :

فرد کمرو، با اینکه دیگران او را فردی ضعیف و نا توان نمی دانند، نسبت به خویش، محیط و اطراف دارای تصوری غلط است و همواره تصور می کند که توانایی انجام برخی کارها را ندارد ، باید دانست که تفکر و تصور منفی و غلط مهم ترین آسیب را به فرد کمرو وارد می سازد و او را دچار اضطراب نموده و به فردی ناتوان و ضعیف تبدیل می نماید .


مشاور باید در روند کمرویی دقیقا خطاهای شناختی و فکری فرد را شناسائی نموده و ریشه های آن را مورد بررسی قرار دهد تا با خشکاندن ریشه های افکار مسموم ، بتواند از نظر شناختی و فکری ، فرد را آماده و سازگار با محیط و فضای زندگی نماید.

2- تقویت اراده:

کمرویی گاه ریشه در ضعف اراده آدمی دارد و به همین جهت افراد کمرو به جهت برخورداری از اراده ای پایین ، توان انجام کارهای مربوط به خود را نداردند .البته ضعف ارده ، علل مختلفی دارد که باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرد. یکی از موارد ضعف اراده، ممکن است به خاطر مسائل فیزیولوژیک باشد باشد بنابر این با بررسی های عالمانه می توان زمینه های تقویت اراده را ایجاد نمود.

3- درمان کانون اصلی اضطراب

یکی از مسائل مهم، در درمان کمرویی، شناخت کانون اصلی اضطراب است. قطعا انسان های کمرویی، دچار اضطراب می شوند . بنابر این برای درمان کمرویی باید نوع اضطراب و ریشه های ان را شناسایی و سپس به درمان آن مبادرت ورزید.

4- تحویل در رویه زندگی و حیات اجتماعی فرد

نوع تربیت خانوادگی و اجتماعی در بسیاری از مواقع، عامل مهم کمرویی به شمار می رود. بنابراین برای درمان باید تحولی اساسی در روند تربیت ایجاد گردد عدم برقراری ارتباط گوشه گیری کم صحبتی و ... به عنوان خصیصه های فرهنگی و تربیتی باید با برنامه های رفتاری مورد اصلاح قرار گیرد تا فرد آرام آرام به مطلوب از حیث روابط اجتماعی برسد بنابر این پیشنهاد می شود که انگیزه فرد را در اینگونه فعالیت ها افزایش دهیم و همچنین مهارتهای اجتماعی را دقیقا به وی آموزش داده و برای تمرین های مهارتی آماده سازیم

5- تقویت خود پنداره مثبت

افراد کمرو خود پنداری درستی از خویش ندارند و خود را فردی حقیر قلمداد نموده و یا با انتظارات زیاد راه رشد و تعالی و حضور در اجتماع را به روی خود می بندند بنابر این شناخت دقیق از توانایی خود امری ضروری است که فرد باید با در نظر داشتن این موضوع از توانایی های خود استفاده بهینه نماید

6- زیر نظر گرفتن رفتار خود

فرد کمرو باید رفتار خویش را مورد کنترل و بررسی قرار دهد تا از ایجاد زمینه های کمرویی جلوگیری نماید .

فرد کمرو ممکن است با توجیهاتی کاملا منطقی دچار کمرویی گردد بنابر این مناسب است با دقت در رفتار و کردار خود هیچ گونه توجیهی را در این امر پذیرا نگردد. و همواره سعی نماید از کمرویی خود جلوگیری نماید

7- ارائه نقش های مثبت در قالب فیلم

استفاده از فیلم های آموزشی جهت درمان افراد کمرو امری بسیار مهم و اساسی بشمار می رود و می توان به وسیله این فیلم ها فرد را به طور دقیق با مهارتهای لازم جهت مبارزه با کمرویی آشنا نمود .

در برخی مواقع ارائه نقش های یاد گیری و هنری به فرد کمرو برای اجرا در صحنه نمایش اثرات خوبی در نحوه درمان دارد .

8- نیایش

نیایش و ارتباط با خداوند و توسل به ائمه اطهار سبب آرامش روحی و عزت نفس آدمی می شود بنابر این انسانی که با خدا ارتباط دارد همواره در همه ابعاد زندگی طبیعی عمل می کند و فرد با این آرامش روحی از کمرویی مصون خواهد ماند.

9- اعطای نقش مثبت به فرد کمرو

در بسیاری اوقات فرد کمرو با ارئه نقش مثبت از خویش می تواند خود را به حد مطلوب نزدیک کند مثلا توصیه و نصیحت دیگر افراد ی که کمرو بوده و اینک حالت طبیعی یافته می تواند در شخصیت انسان کمرو تاثیر داشته باشد و سبب تحول رفتاری در او گردد این عمل باعث می شود که فرد به طور دقیق تر به قبح عمل پی ببرد و در نتیجه به اصلاح رفتار خود بپردازد

10- صحبت کردن فرد کمرو به هر بهانه با دیگران

فرد کمرو باید به هر بهانه با دیگران ارتباط برقرار نماید و این موضوع برای او خیلی عادی شود البته برای انجام این کار فرد می تواند با مسائل ساده و کم تنش همانند زنگ زدن به 118 و گرفتن شماره تلفن آغاز نموده و کم کم با دیگر ارتباطات موضوع را عادی و طبیعی نماید

11- انجام ورزش

ورزش به عنوان یک نیاز برای انسان امری موثر در حل بسیاری از مشکلات می باشد . بنابر این برای درمان کمرویی نیز می توان برای افراد کمرو ورزش را پیشنهاد نمود البته انتخاب ورزش های جمعی و رزمی که قوه جسارت و شجاعت را در فرد افزایش می دهد در این مسیر می تواند بیشتر راهگشا و کمک حال باشد .


/ 0 نظر / 21 بازدید