معجزه ی کلام

کلام انسان ، عصای معجزه گر او است عیسی مسیح بر نفوذ کلام خیلی تاکید داشت و همواره می گفت: از سخنان خود عادل شمرده خواهی شد و از سخنانتان بر شما حکم خواهد شد... در کتاب مقدس نیز آمده است که: زندگی و مرگ ، در قدرت کلام است... آدمی می تواند با نفوذ کلام خود ، وضعیتی ناخوشایند را از میان بردارد. یعنی همگی ما می توانیم  به جای اندوه ، شادمانی  به جای بیماری ، سلامتی و به جای تنگدستی ، فراوانی را به وجود بیاوریم... زیرا نفوذ کلام انسان ، نیرویی است آفریننده. پس باید همواره واژه هایی را برگزید و به زبان آورد که آفریننده اتفاقات مثبت باشد ، مانند فقدان یا تنگنا حقیقت ندارد...! آدمی می تواند با نفوذ کلام خود صحرا و بیابان را سرسبز و چون گل سرخ شکوفا نماید اما برای استفاده از این عصای معجزه گر ( نفوذ کلام ) ابتدا باید به مقام تسلط دست یافت. اگر آدمی هنگامی که اوضاع بر وفق مرادش نیست و حتی بر ضد او می نماید ،  آرامش و وقارش را حفظ کند ، سلامتی خود را از دست ندهد و سرشار از شادمانی و خرسندی باشد ،  به مقام تسلط دست پیدا کرده  و در آن هنگام است که خواهد توانست  کنترل هر اوضاع و شرایطی را در کف اختیار بگیرد آنگاه است که کلام او ، به عصای معجزه گر او تبدیل شده و می تواند با یک تکان عصای خود  شکست ظاهری را به پیروزی تبدیل کند. حکایتی در این رابطه است که می گوید شخصی شب را در ساحل خوابیده بود. صبح که از خواب بیدار شد ، صدای نواختن شیپورهای احتیاط را شنید مهی غلیظ سطح اقیانوس را پوشانده بود  و کوچکترین نشانه ای از روشن شدن هوا به چشم نمی خورد. دیدن این صحنه برای آن شخص زیاد خوشایند نبود ، پس بی درنگ این جملات را بر زبان آورد: در ذهن الهی مه نیست ، بادا که این مه بر خیزد ،  من برای آفتاب سپاس می گزارم... و چندی نگذشت که آفتاب نمایان شد... خداوند بزرگ به انسان این امکان را داده که با قدرت کلام خود بر همه عناصر و موجودات عالم مسلط باشد. هر انسانی قادر است که مه زندگیش را از بین ببرد خواه این مه ، مه تنگدستی ، خواه مه عشق و محبت و خواه شادمانی و سلامتی باشد. برای استفاده از نفوذ کلام می توانید بسته به شرایطی که در آن قرار دارید جمله ای مثبت بسازید و آن را با صدای بلند ، چند ده بار و حتی چند صد بار بر زبان بیاورید. شاید در اوایل ، این حرکت به نظرتان بیهوده جلوه نماید ، ولی مطمئن باشید که در طول زمان به یکی از اثر گذار ترین حرکات زندگیتان تبدیل خواهد شد. فقط صبور باشید و آنقدر کلامتان را تکرار کنید تا راه به رویتان باز شود. 

/ 0 نظر / 17 بازدید