به خدا زندگی نه آنچنان شیرین ومرگ نه آنچنان تلخ هست
 که انسان بخاطر آن شرافتش را بفروشد!

/ 0 نظر / 8 بازدید