عوامل تقویت کننده دوستی

 

موارد زیر از جمله رفتار هایی است که میتواند دوستی را تقویت و پایدار

 

سازد:

 

اصل 1 : کاری کنید که فرد احساس کند که دارای اهمیت

 

است البته این کار را صمیمانه انجام دهید:

 

 آرزوی مهم بودن یکی از مهم ترین ارزو های بشر است

 

اصل 2: برای عقایددوستان احترام قائل شوید .

 

ممکن است حق با دوست شما باشد  هرگز به صراحت نگوئید که اشتباه

 

می کنی چرا  که حتی اگر اشتباه هم فکر میکند  به این صورت نمیتوانید

 

افکار او را تغییر دهید

 

اصل3: سرزنش و ملامت نکنید .

 

در مواجهه باکوچکترین مسئله دوست خود را سرزنش نکنید چون ممکن

 

است به احساس ارزشمند بودن انها لطمه زده و بیزاری و کینه را در انها بر

 

انگیزید. به جای سرزنش مهربانی و صبوری را پیشه کنید

 

اصل4: تشویق صمیمانه وصادقانه نثار کنید.

 

یکی از محرک های مثبت در زندگی تحسین و قدردانی است .آزار رساندن

 

به دیگران خصوصیات اخلاقی و رفتاری انها را تغییر نمیدهد  دوستان با

 

تشویق های ما شاد ودر انجام کار های درست مصمم خواهند شد

 

اصل 5: اگر اشتباه کرده اید ان را بپذیرید .

 

موقعی که انسان شهامت پیدا کند اشتباه خود را بپذیرد رضایت خاطر طرف

 

مقابل را فراهم میسازد پذیرفتن اشتباه نه تنها جو تدافعی و احساس گناه را

 

میشکند بلکه به حل مسائلی هم که در اثر ان اشتباه به وجود امده  کمک

 

میکند

اصل 6 :از یکدیگر توقع زیادی نداشته باشیم.

 

توقع بیش از حد صمیمیت را کمرنگ میکند ممکن است برای شما مشکل پیش

 

امده باشد ولی در ان هنگام دوست شما به علت غفلت یا وجود مشکلی نتوانسته

 

به یاری شما بشتابد این امر نباید کم لطفی یا بی توجهی تلقی شود

 

اصل7: اختلاف سلیقه را امری عادی بدانیم

 

این امر حتی در مورد بچه های دو قلو نیز صدق میکند انها نیز اختلاف سلیقه

 

دارند چه رسد به دوست ها.

 

اصل 8: دوست را همانطور که هستبپذیریم

 

متفاوت بودن در وضعیت روحی و جسمی جزئی از خصوصیات خلقت و

 

طبیعت است گرایش ها و علایق افراد نیز همین طور متنوع است این تفاوت

 

ها را بپذیریم

 

اصل 9:  روی قول مان بایستیم

 

به قول  وقراری که با دوستمان داریم متعهد باشیم اگر سر ساعتی قرار

 

گذاشتیم بهموقع حضور یافته او را منتظر نگذاریم

 

اصل10: راز دار و امانت دار باشیم .

 

برخی اسرار شخصی را حتی نباید با دوستانمان در میان بگذاریم

 

اصل 11: انتقاد پذیر باشیم

 

انتقاد در واقع  در جهت تذکر دادن عیب موجودات است نه عیب جویی کردن

 

لذا نباید از انتقاد سازنده ناراحت شد

 

بدون ذکر منبع از انتشار مطلب خودداری کنید

www.goldenweb.mihanblog.com

/ 0 نظر / 26 بازدید