درخواستهای من از خدا

از خدا خواستم تا دردهایم را التیام بخشد.
خدا پاسخ گفت:
مخلوق من هر دردی را درمانی است و این تو هستی که باید درمان دردهایت را بجویی .

 

از خدا خواستم تا جسم ناتوان مرا توانایی بخشد.
 خدا پاسخ گفت :
 آفریده من آنچه که باید تکامل یابد روح توست ،جسمت تنها قالب گذر است .

 

از خدا خواستم تا به من صبر عنایت کند .
خدا پاسخ گفت :
بنده قدرتمند من صبر حاصل سختی است عطا شدنی نیست بلکه آموختنی است.

 

از خدا خواستم تا مرا شادی و شعف بخشد .
خداوند پاسخ گفت:
 نازنینم من به تو موهبت بسیار بخشیدم شاد بودن با خود توست

 

از خدا خواستم تا رنج هایم را کاستی دهد .
خداوند پاسخ گفت:
مخلوق صبورم بهای رنج تو دوری از دنیا و نزدیکی به من است

 

از خدا خواستم تا روحم را شکوفا سازد .
خداوند پاسخ گفت :
پرورش روح تو با تو اما آراستن آن با من

 

از خدا خواستم تا از لذایذ دنیا سرشارم سازد .
خداوند پاسخ گفت:
من به تو زندگی بخشیدم بهره مندی از آن با تو

 

از خدا خواستم تا راه عشق ورزیدن را به من بیاموزد.
خداوند پاسخ گفت:
 اشرف مخلوقات من بالاخره دریافتی که چه از من بخواهی

 

به خاطر داشته باش که در مسیر عشق ورزیدن به من به مقصد دوست داشتن دیگران خواهی رسید.

 

به یاد داشته باش هر وقت دلتنگ شدی به آسمان نگاه کن کسی هست که عاشقانه تو را مینگرد و منتظر توست، اشکهای تو را پاک می کند و دستهایت را صمیمانه می فشارد تو را دوست دارد فقط به خاطر خودت و اگر باور داشته باشی می بینی ستاره ها هم با تو حرف می زنند .

 

باور کن با او هرگز تنها نیستی ، فقط کافیست عاشقانه به آسمان نگاه کنی

 

هر چیزی با چیزهای دیگر هماهنگ و یگانه است.
 درختان با خاک ، خاک با باد ، باد با آسمان ، آسمان با ستارگان و همه چیز با همه چیز دیگر ، هیچ موجودی بر موجودی دیگر برتری ندارد. 
عشق طبیب کائنات و قدرت شفای هر نوع ناخوشی ذهن را هماهنگ می کنه .
 عشق الهی جریان مثبت را در جسم بیدار می سازد و اندیشه های منفی را از جسم بیرون میبرد.

خوشبختی حق ماست به شرط آنکه چشم و دلخود را به خوبی ها بگشاییم و از پلیدی ها که مانع رسیدن ما به خوشبختی است دوری کنیم

 

/ 1 نظر / 17 بازدید